Corona informatie

De Tilburgse Voedselbank is gewoon actief, ook in deze bijzondere tijd. Op alle uitgiftepunten zijn maatregelen genomen, zodat iedereen (zonder klachten) veilig kan komen. Zo is er veel extra aandacht voor hygiëne, wordt toegezien op de anderhalvemeter-regel, draagt iedereen in de binnenruimte een mondkapje en zorgen we voor een snelle doorstroming.

Algemene regels voor ALLE uitgiftepunten

Draag een mondkapje. Zonder mondkapje mag u niet binnen.

Houd minimaal 1½ meter afstand van andere klanten en medewerkers van de voedselbank.

Als u verkouden bent en/of hoest vragen wij u iemand anders te sturen. Bericht hierover ontvangen wij bij voorkeur per mail en uiterlijk een dag voor uw uitgifte.

Per gezin mag 1 persoon naar binnen. Begeleiders, ouders en kinderen moeten buiten wachten.

Als u tijdens de uitgifte onvoorzien moet hoesten of niezen, doet u dat dan in uw ellenboog en weggericht van anderen.

Wij vragen u in de uitdeelhal vlot door te lopen en niet te blijven praten met klanten of medewerkers.

Informatieve websites Corona