Handleiding verwijzende instanties voor het aanvragen van een voedselpakket

Voedselpakketten kunnen worden aangevraagd door bewindvoerders en maatschappelijke organisaties, die bij de TVB zijn geregistreerd. Voor de registratie dient u alle contactgegevens te sturen naar clienten@tilburgsevoedselbank.nl Er moeten in ieder geval twee emailadressen worden opgenomen. Eén voor de organisatie en één voor de gebruiker.

Na registratie krijgt u recht op toegang in het programma Voedselbank.nu. Inloggen in dat programma doet u door het emailadres van uw organisatie te gebruiken als gebruikersnaam en de per mail aan u toegestuurde inlogcode als wachtwoord.

Als u bent ingelogd kunt u via de verschillende tabbladen alle relevante gegevens vermelden. Voeg in ieder geval (via tabblad communicatie) de volgende documenten toe: Het overzicht van de schulden, de beheerrekening, de leefgeldrekening en het budgetplan. BIJ IEDERE AANVRAAG OF VERLENGING ALTIJD RECENTE INKOMSTEN EN UITGAVEN TOESTUREN.

De normen die worden gehanteerd en de toelichting zijn te vinden in het aan u toegestuurde document “Toekenningscriteria 2018 van Voedselbanken.nl”  U kunt die ook vinden op de site van Voedselbanken Nederland.nl

Op grond van de verstrekte gegevens wordt beoordeeld of uw cliënt  in aanmerking komt voor een voedselpakket. Mocht u een en ander willen toelichten of mocht u vragen hebben mail dan naar clienten@tilburgsevoedselbank.nl of bel op donderdag of vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur naar 0630086167. Dat is het nummer van het cliëntenteam.

Een pakket wordt verstrekt voor maximaal 6 maanden. Verlenging kan worden aangevraagd middels een herintake via Voedselbank.nu. Uitgangspunt is dat maximaal 3 jaar voedselhulp kan worden verstrekt. Maar er kunnen (dringende) redenen zijn om die periode te verlengen. Het is zaak daarvoor duidelijke argumenten aan te voeren.

Als u wordt geconfronteerd met een situatie die erg dringend is en er nog geen zicht is op alle omstandigheden en gegevens dan kunt u via een mail met argumenten (clienten@tilburgsevoedselbank.nl) verzoeken om een noodpakket voor één of enkele weken. Geef wel duidelijk aan wat er speelt.

Als u langere tijd afwezig bent (ziekte/vakantie) zorg dan dat een vervanger wordt geïnformeerd en geef dat aan de Voedselbank door, zodat wij daarop kunnen reageren.

U kunt in het programma Voedselbank.nu alleen werken in uw eigen zaken. Mocht u een zaak overnemen of overdragen laat het ons dan weten. Wij doen dan de noodzakelijke aanpassingen in Voedselbank.nu

Van cliënten die hun pakket niet kunnen komen halen wordt verwacht dat zij zich (tijdig) afmelden. Cliënten mogen ook andere personen vragen om het pakket voor hen op te halen. Ook dat moet vooraf aan ons bekend zijn gemaakt. Bij voorkeur per mail (clienten@tilburgsevoedselbank.nl) of telefonisch (06 30086167) op donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen laat het ons weten. Bij voorkeur per mail (clienten@tilburgsevoedselbank.nl) of per telefoon (0630086167) op donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur

Vr gr  Cliëntenteam Tilburgse Voedselbank

Onze sponsors