Over de Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. De Voedselbank heeft een verdeelpunt aan de Beelaerts Van Bloklandstraat 13, 5042 PM Tilburg.

Regionaal distributiecentrum

Naast voedselbank voor de gemeenten Tilburg en omgeving zijn wij één van de tien landelijke distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Wij bedienen de regio Noord-Brabant en Zeeland. Dit betekent dat voedsel dat landelijk en regionaal door grote supermarktketens en andere leveranciers wordt aangeboden eerst wordt vervoerd naar de Tilburgse Voedselbank. Daar wordt het voedsel opgeslagen en naar de voedselbanken in Noord-Brabant en Zeeland gebracht. Dit is nodig om aan voldoende voedsel en tot een evenwichtige samenstelling van de voedselpakketten te kunnen komen. De lokale voedselbanken verwerven daarnaast voedsel bij lokale supermarkten en andere winkels met levensmiddelen zoals bakkers, slagers en groenteboeren.

Missie & doelstellingen

In Tilburg en omgeving leven veel mensen op of onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk voedselpakketten te geven. Om onze klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken wij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Het voedsel wordt door leveranciers gratis ter beschikking gesteld. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk

Doelstellingen

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

ANBI

De voedselbank heeft geld nodig voor haar exploitatie-uitgaven: huur en onderhoud van het gebouw, energie, transport etc. Maar ook voor investeringen in aanschaf of vervanging van bv. koel-vriescellen en heftrucks. Wij zijn voor ons werk afhankelijk van donaties en subsidies en daarom zijn uw giften van harte welkom.

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking onder voorwaarden aftrekken van de belasting als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Tilburgse Voedselbank is per 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

ANBI-informatie Stichting Tilburgse Voedselbank
Kamer van Koophandel onder nummer: 18081586
Rabobank IBAN-nummer:  NL38RABO0115334408
Fiscaal nummer: 8153.27.912

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan.

De jaarverslagen van de Tilburgse Voedselbank vindt u hier.

Steunfonds Tilburgse Voedselbank

De Stichting Steunfonds Tilburgse voedselbank heeft als doel:

  • het verlenen van allerlei financiële en materiële ondersteuning aan de Stichting Tilburgse voedselbank
  • alles doen wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of dat kan bevorderen

De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van de Tilburgse voedselbank. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, sponsorbedragen, erfenissen en andere baten. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke en zakelijke contacten etc. Het beleid met betrekking tot werving (het sponsorbeleid) is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Meer informatie over het Steunfonds vindt u hier.

De jaarrekeningen van het Steunfonds vindt u hier.

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

De voedselbanken in Nederland hebben besloten nauwer te gaan samenwerken in een landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. De Tilburgse Voedselbank maakt daar ook deel van uit. Op diverse terreinen wordt samenwerking nagestreefd zoals bijvoorbeeld op het gebied van voedselverwerving en waarborging voedselveiligheid.

Ook de normen voor het verkrijgen van een voedselpakket worden binnen de landelijke vereniging bepaald. Bij de Voedselbanken Nederland zijn 168 lokale voedselbanken met 530 uitgiftepunten aangesloten. Totaal werken bij alle voedselbanken 11.000 onbetaalde vrijwilligers. In 2017 zijn aan 30.500 huishoudens met in totaal 132.500 personen voedselpakketten verstrekt. Over 2017 betreft het ruim anderhalf miljoen pakketten met een gemiddeld waarde van € 35,- per pakket.

Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl.

 

Bestuur, directie, cliëntenadministratie en personeelszaken

Voorzitter: ​M​artin de Kok
E: martin.de.kok@tilburgsevoedselbank.nl

Vice-voorzitter: Marc Vintges
E: marc.vintges@tilburgsevoedselbank.nl

Penningmeester: Noud van Woerkom
E: noud.van.woerkom@tilburgsevoedselbank.nl

Secretaris: Marc Vintges (tijdelijk)
E: marc.vintges@tilburgsevoedselbank.nl

Bestuurslid: Arn van Baest
E: a.van.baest@tilburgsevoedselbank.nl

Bestuurslid: Will de Laat
E: will.de.laat@tilburgsevoedselbank.nl

Directeur: Ien de Kock
E: ien.de.kock@tilburgsevoedselbank.nl

Cliëntenbegeleiding en cliëntenadministratie:
De cliëntenadministratie is telefonisch bereikbaar op donderdag en vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur. U kunt natuurlijk ook altijd een berichtje sturen.

T: 06 – 300 861 67, elke donderdag en vrijdag tussen 09:00 en 15:00.
E: clienten@tilburgsevoedselbank.nl

Personeelszaken
Hebt u belangstelling om als vrijwilliger bij de Tilburgse voedselbank te werken, stuur dan een e-mail.
E: peno@tilburgsevoedselbank.nl

 

Onze sponsors