Menu
Voedselbank Tilburg
Voedselveiligheid
speerpunt in strategie
Voedselbank Tilburg
Ruim 70 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank Tilburg
Wij hengelen graag
naar vis. Wie bijt?
Voedselbank Tilburg
Boter, kaas en eieren
meer dan welkom

Bestuur

Voorzitter: Harry Kiwitz (Tilburg)

Vice-voorzitter: Wim Overveld (VB Bergen op Zoom)

Secretaris: Jan Balk (e-mail: j.a.j.balk@xs4all.nl) (VB Boxtel)

Penningmeester: Huub van der Pol (VB Breda)

Bestuurslid: Frans Koeman (VB ’s-Hertogenbosch)

Bestuurslid: Freddy Janssens VB Terneuzen)

Bestuurslid: Jelle Krol (VB Eindhoven)

Bestuurslid: Martin de Kok (VB Tilburg)

Adviseur Financien: Kees Walenkamp (VB Tilburg)

Adviseur Food: Andre Verschoor (VB Eindhoven)

IBAN: NL07RABO.015.377.904
Fiscaalnummer: 8212.40.134

Beleid

Om haar doelstellingen te bereiken vormt de stichting het bestuur van het regionale distributiecentrum in Tilburg voor de opslag en distributie van levensmiddelen en fungeert als regionaal overleg platform voor de verwerving van voedsel, voedselveiligheid, informatie-uitwisseling en beleidsvorming bij de lokale banken.

Uitvoering beleidsplan 2012 t/m 2015

Bij de oprichting van de stichting in 2009 is een vijfjarenplan opgesteld met als belangrijkste doel de samenwerking tussen de 28 aangesloten banken in Brabant en Zeeland te versterken. Vanuit de optiek dat zoveel mogelijk op lokaal niveau geregeld moet worden, dan wel op het niveau van een clusters van banken in elkaars nabijheid. In 2012 is met name aandacht besteed aan een goede en betrouwbare informatie uitwisseling om meer zicht te krijgen op de inhoud, verwerving en verdeling van de voedselpakketten. Deze verbeterde informatie heeft ertoe geleid dat de effectiviteit van de voedselverstrekking is verbeterd.

In 2015 wordt in het bestuur en in overleg met de 29 aangesloten lokale voedselbanken een nieuw beleidsplan vastgesteld. Belangrijke elementen daarin vormen de financiering van het Distributiecentrum, de voedselstromen en het functioneren van de clusterstructuur.

Beloningsbeleid

Geen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het uitoefenen van voedselbank activiteiten op regioniveau als schakel tussen de lokale banken en het regionale distributiecentrum. De activiteiten moeten er mede toe leiden dat verspilling van voedsel wordt beperkt en een bijdrage wordt geleverd aan het overheidsbeleid ter zake van armoede bestrijding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2013 en 2014

Klik hier voor het jaarverslag van 2013
Klik hier voor het jaarverslag van 2014

Financiele verantwoording

Klik hier voor de financiele gegevens 31-12-2012
Klik hier voor de jaarrekening van 2013 en begroting 2014
Klik hier voor de toelichting en specificatie van de jaarrekening 2013 en begroting 2014
Klik hier voor de jaarrekening van 2014
Klik hier voor de toelichting en specificatie voor 2014
Klik hier voor de kerngegevens 2014
Klik hier voor de begroting voor 2015

 

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Volg ons op FacebookVolg ons op Facebook
Veel gestelde vragenVeel gestelde vragen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Tilburg 2019