Verklaring doorstroom geleverde goederen

De Tilburgse voedselbank zal

  1. Geen levensmiddelen, die zij via [naam leverancier] heeft ontvangen, ondeugdelijk op slaan;
  2. Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk gebruiken en alleen gratis aan derden leveren die aan de door de Voedselbanken Nederland opgestelde criteria voldoen;
  3. Alleen levensmiddelen gebruiken in overeenstemming met de doelstelling (dus geen voedsel verstrekken aan mensen die daarvoor niet in aanmerking komen)
  4. Niet doen wat de goede naam en faam van [naam leverancier] al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
  5. Vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (weer) in het commerciële kanaal terecht komen.

Onze sponsors