Menu
Voedselbank Tilburg
Voedselveiligheid
speerpunt in strategie
Voedselbank Tilburg
Ruim 70 vrijwilligers stellen
wekelijks pakketten samen
Voedselbank Tilburg
Wij hengelen graag
naar vis. Wie bijt?
Voedselbank Tilburg
Boter, kaas en eieren
meer dan welkom

Waarom wij voedsel nodig hebben


Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo’n 85.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.

Met het voedsel dat gedoneerd wordt bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede leven. Dat is een druppel op de gloeiende plaat.

Voedselbanken Nederland heeft als doel structureel 20% van deze armsten van voedsel te voorzien.
Willen we dit doel bereiken, dan hebben we structureel meer voedsel nodig. Voedsel dat anders vernietigd wordt.

Voedselbanken Nederland koopt geen voedsel. We zijn volledig afhankelijk van leveranciers die producten beschikbaar stellen.

De Tilburgse Voedselbank heeft, om alle gezinnen goed te kunnen helpen veel en gevarieerd voedsel nodig. Wij proberen de mensen een voedselpakket te verstrekken met tenminste zuivel, groente, vlees, brood en fruit. Maar ook andere producten zoals bijvoorbeeld broodbeleg, tandpasta en shampoo, willen we graag in de pakketten opnemen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van bedrijven die sociaal betrokken zijn en hun overtollige goederen aan ons beschikbaar willen stellen.

Leveranciers
Wilt u een partij voedsel doneren? Dan vragen wij u contact op te nemen met:
T: 013-4551000
E: info@tilburgsevoedselbank.nl

Verklaring doorstroom geleverde goederen
De Vereniging Voedselbanken Nederland verklaart bij deze het volgende:

De Vereniging verbindt zich ertoe:

  1. Geen levensmiddelen, welke zij via [naam leverancier] heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
  2. Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting opgestelde criteria voldoen;
  3. Zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de Doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-Begunstigden);
  4. Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van[naam leverancier] al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
  5. De Vereniging verbindt zich er toe te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terecht komen.


 

Doneer geldDoneer geld
Pakket aanvragenPakket aanvragen
UitgiftepuntUitgiftepunt
Help ons aan voedselHelp ons aan voedsel
Volg ons op FacebookVolg ons op Facebook
Veel gestelde vragenVeel gestelde vragen
 
 
 
Aangesloten bij:
© Voedselbank Tilburg 2019