Voedselpakket aanvragen

Wanneer heb ik recht op een voedselpakket?

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op wat onze klanten zelf kunnen doen. Van onze klanten wordt verwacht dat zij zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem. “Geen pakket zonder traject”

Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele (betaalde en onbetaalde) hulpverlening.

Er wordt uitgegaan van een basisbedrag per huishouden per maand van minder € 230,00. Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen, mag u hooguit dat bedrag te besteden hebben, als u alleen woont en uw vaste lasten hebt betaald. Voor iedere persoon extra binnen een huishouden komt daar
€ 95,00 bij. Dit geldt voor alle vormen van samenleven, dus niet alleen voor echtparen.
Basisbedrag per huishouden of gezin per maand minder dan:

€ 230,- voor 1 persoon
€ 325,- voor 2 personen
€ 420,- voor 3 personen
€ 515,- voor 4 personen

LET OP: Dit zijn de nieuwe normen die gelden per 1 januari 2021.
Voor meer informatie over de criteria voor het toekennen van een voedselpakket klik dan hier.

 

 

Hoe lang heb ik recht op een voedselpakket?
De periode waarover een pakket wordt toegekend, hangt af van hoelang de voedselbank verwacht dat u aan de voorwaarden voldoet. De maximale duur van toekenning is 6 maanden. Daarna kunt u 3 weken voor afloop van de termijn via uw verwijzer om verlenging vragen. Dit kan tot maximaal 3 jaar.

Wij hebben voor dit systeem gekozen om ervoor te zorgen dat er contact blijft tussen de cliënten en de verwijzers die de aanvraag indienen.

Contact: Als een pakket is toegekend, geeft de voedselbank dit aan uw verwijzer door. Bij die persoon informeert u naar de stand van zaken en de beslissing van de voedselbank.

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?

U kunt een voedselpakket aanvragen via een verwijzer zoals uw bewindvoerder (als die is aangesteld voor u) of anders een maatschappelijke organisatie zoals IMW, Buro schuldhulpverlening van uw gemeente, Contour de Twern, RIBW, Vluchtelingenwerk, Amarant etc.

Als u geen verwijzer kent die voor u een pakket kan aanvragen, kunt u een aanvraag doen voor een tijdelijk pakket bij de voedselbank zelf. De voedselbank helpt u dan bij het vervolg. Klik hier voor het aanvraagformulier van een voedselpakket.

E: clienten@tilburgsevoedselbank.nl
T: 013 – 455 10 00, op werkdagen tussen: 09:00 en 15:00.
T: 06 – 300 861 67, elke donderdag en vrijdag tussen 09:00 en 15:00.

Voor informatie ten behoeve van verwijzende instanties klik hier.

Vragen of klachten?

Hebt u een vraag, stel die dan aan de medewerkers van de cliëntenadministratie.
Hebt u klachten of opmerkingen over uw pakket of de bejegening of over een andere kwestie, meld dat dan onmiddellijk (telefonisch of per mail) bij de cliëntenadministratie.
We kijken dan wat er aan de hand is en of we in goed overleg een oplossing kunnen vinden. Ook zijn voorstellen van cliënten altijd welkom.
Neem contact met ons op en u ontvangt op korte termijn een reactie.

E: clienten@tilburgsevoedselbank.nl
T: 06 – 300 861 67, elke donderdag en vrijdag tussen 09:00 en 15:00.

Onze privacyverklaring vindt u hier. Als klant van de Tilburgse Voedselbank wordt u geacht hiermee akkoord te gaan.

    Onze sponsors