Als u in aanmerking komt voor een voedselpakket, krijgt u afhankelijk van uw situatie, in eerste instantie voor een periode van maximaal zes maanden. Per situatie wordt dit bekeken. Hierna is een verlenging mogelijk. Deze verlenging wordt samen met u, en eventueel de verwijzende instantie, 3 weken voor afloop van uw termijn opnieuw aangevraagd. Uw financiële situatie wordt dan opnieuw bekeken. De maximale periode dat u gebruik kunt maken van de Voedselbank is 3 jaar.