Wat doen wij

Tilburgse voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Regionaal distributiecentrum

Naast voedselbank voor de gemeenten Tilburg en omgeving zijn wij één van de tien landelijke distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Wij bedienen de regio Noord-Brabant en Zeeland. Dit betekent dat voedsel dat landelijk en regionaal door grote supermarktketens en andere leveranciers wordt aangeboden eerst wordt vervoerd naar de Tilburgse Voedselbank. Daar wordt het voedsel opgeslagen en naar de voedselbanken in Noord-Brabant en Zeeland gebracht. Dit is nodig om aan voldoende voedsel en tot een evenwichtige samenstelling van de voedselpakketten te kunnen komen. De lokale voedselbanken verwerven daarnaast voedsel bij lokale supermarkten en andere winkels met levensmiddelen zoals bakkers, slagers en groenteboeren.

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

De voedselbanken in Nederland hebben besloten nauwer te gaan samenwerken in een landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. De Tilburgse Voedselbank maakt daar ook deel van uit. Op diverse terreinen wordt samenwerking nagestreefd zoals bijvoorbeeld op het gebied van voedselverwerving en waarborging voedselveiligheid.

Ook de normen voor het verkrijgen van een voedselpakket worden binnen de landelijke vereniging bepaald. Bij de Voedselbanken Nederland zijn 170 lokale voedselbanken met 515 uitgiftepunten aangesloten. Totaal werken bij alle voedselbanken 12.000 onbetaalde vrijwilligers. In 2019 zijn aan 35.000 huishoudens met in totaal 151.000 personen voedselpakketten verstrekt. Over 2019 betreft het bijna 2 miljoen pakketten met een gemiddeld waarde van € 35,- per pakket.

Meer informatie kunt u vinden op voedselbankennederland.nl.

Missie & doelstellingen

In Tilburg en omgeving leven veel mensen op of onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk voedselpakketten te geven. Om onze klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken wij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Het voedsel wordt door leveranciers gratis ter beschikking gesteld. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk

Doelstellingen

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Overige acties

Informatie volgt.