Steunfonds Tilburgse Voedselbank

Doel Steunfonds

De Stichting Steunfonds Tilburgse Voedselbank heeft als doel:

  1. het verlenen van financiële en materiële ondersteuning aan de Stichting Tilburgse Voedselbank
  2. alles doen wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of dat kan bevorderen

De stichting Steunfonds Tilburgse Voedselbank dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, sponsorbedragen, erfenissen en andere baten. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke en zakelijke contacten etc. Het beleid met betrekking tot werving (het sponsorbeleid) is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De activiteiten van de stichting zijn geheel gericht op het ondersteunen van de Tilburgse voedselbank
De Tilburgse Voedselbank verleent voedselhulp aan degenen die behoeftig zijn en is tevens regionaal distributiecentrum voor Brabant en Zeeland. Vanuit dit distributiecentrum worden 29 voedselbanken wekelijks van voedsel voorzien. De Tilburgse Voedselbank werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers, maar heeft geld nodig voor de exploitatie-uitgaven, zoals huur en onderhoud van het gebouw, energiekosten, aanschaf transportmiddelen en het onderhoud, verzekeringen e.d. daarvan en kosten brandstof. Daarnaast is er geld nodig voor investeringen in de aanschaf of vervanging van allerlei productiemiddelen als koel- en vriescellen, heftrucks, kantoorinrichting en automatisering e.d. De Tilburgse Voedselbank is voor haar werk geheel afhankelijk van subsidies en donaties. Uw giften zijn daarom van harte welkom en noodzakelijk. Het beleidsplan 2023 – 2027 van de Stichting Steunfonds Tilburgse Voedselbank vindt u hier.

Bestuur Steunfonds

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Cécile Franssen – voorzitter
Marijn van de Laar – vicevoorzitter
Noor Houben – secretaris
Sjef Leijs – penningmeester
Marc Vintges – lid (interim voorzitter Tilburgse Voedselbank)
Noud van Woerkom – adviseur (penningmeester Tilburgse Voedselbank)

Verantwoording Steunfonds

De jaarrekeningen van het Steunfonds en het beleidsplan vindt u hier.
Het steunfonds is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat de giften en donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

ANBI informatie

Ten naamstelling: Stichting steunfonds Voedselbank Tilburg
Kamer van Koophandel onder nummer: 58.91.02.04
Rabobank IBAN-nummer: NL 54 RABO 0129 2821 38
Fiscaal nummer: 85.32.33.901
ANBI publicatie: Formulier (klik op formulier om te bekijken/downloaden)