Wegwijzer

Als je heel weinig geld hebt, zit je hoofd vol met zorgen. En zie dan maar eens wijs te worden uit de wirwar aan regelingen en hulpinstanties.
Hieronder vindt je een overzicht van regelingen en hulpinstanties die je net dat beetje extra ondersteuning geven.

Gemeente Tilburg

Tilburgers kunnen meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Heeft u een laag inkomen dan is er de Meedoenregeling. U en uw gezinsleden kunnen daarmee een keus maken uit diverse activiteiten. Het budget (€ 100,-) van 2020 is geldig tot en met 31 december.

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijks geldbedrag voor mensen die al 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee.

Gaat uw kind naar de kinderopvang of peuterspeelzaal? Dan heeft u misschien recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten.

Voor inwoners met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering van CZ of VGZ. Dan bent u met korting goed verzekerd. Naast de korting die iedereen krijgt, betaalt de gemeente ook een deel van de premie. Meedoen betekent dus minder betalen voor meer zorg!

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Heb je een beperking, dan is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heb je recht op individuele studietoeslag.

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Of wilt u informatie en advies? Kom dan naar Team Schuldhulpverlening. Langskomen verplicht u tot niets.

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Instituut maatschappelijk werk

Opvoeden kan soms flink lastig zijn. Zeker als uw kind ongewenst gedrag vertoont. Niet luisteren, driftbuien, altijd de baas willen spelen…het kan de opvoeding behoorlijk stressvol maken. Ook het opvoeden van pubers is voor veel ouders een grote uitdaging. Zij helpen u om te gaan met allerlei opvoedingsvragen.

Iedereen heeft wel eens een periode dat het financieel wat minder gaat. Maar bij sommige mensen groeien de financiële problemen boven het hoofd. Ze dreigen in de schulden te raken of hebben al schulden opgebouwd. In zo’n situatie is het moeilijk het overzicht te hebben en de juiste oplossing te vinden. Want waar moet je beginnen? Samen met u bekijkt de hulpverlener van het IMW wat uw probleem is en hoe dit het beste opgelost kan worden. Dat kunnen ze niet alleen, ze verwachten van u ook motivatie en medewerking.

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als uw kind het op school niet naar zijn zin heeft? Omdat hij of zij geen vrienden hebt, gepest wordt of niet goed in z’n vel zit? Of omdat er thuis problemen zijn. Bijvoorbeeld relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding en/of financiële problemen.
De schoolmaatschappelijk werkers van het IMW helpen u en uw kind bij deze problemen. Zij kijken samen met u welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijzen zij u naar de juiste instantie en begeleiden u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.

Hebben u en uw partner vaak ruzie? Bijvoorbeeld over de opvoeding van de kinderen, de verdeling van de taken of over geld. Loopt uw relatie niet lekker en zou u willen dat het anders ging? Als het niet lukt om er samen of met behulp van vrienden of familie uit te komen, is het goed om hulp te zoeken. U kunt hiervoor bij ons terecht. U kunt zich samen aanmelden, maar dat hoeft niet. Als u uw partner er (nog) niet bij wil betrekken, mag u ook alleen komen.
De hulpverlener van het IMW gaat met u in gesprek om te kijken wat hij of zij voor u kan betekenen. Samen zoekt u naar de oorzaak van de problemen. U leert om uw problemen aan te pakken. Ook leert u om beter naar elkaar te luisteren en om écht met elkaar in gesprek te gaan. Een paar gesprekken zijn vaak al voldoende om u op weg te helpen.

De dood van een partner, ouder of andere dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan zijn dat u de overledene zo mist, dat u het verlies niet alleen kunt verwerken.
Ook kunt u een soort leegte voelen na een scheiding, als u uw baan verliest of met pensioen gaat. Hoe je daarmee omgaat, is heel persoonlijk.
Vaak helpt het om uw problemen met iemand te bespreken.
U kunt ook bij ons terecht met vragen zoals:

  • Mijn partner is overleden en hij regelde alle financiële zaken, waar moet ik zoal op letten?
  • Telt het inkomen van mijn overleden partner mee voor de huurtoeslag?
  • Moet ik als nabestaande de schulden van mijn partner, familie of ouders betalen?
  • Ik heb zorg nodig en mijn partner is overleden wat nu?

Stichting leergeld

Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Afhankelijk van de financiële situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen, maar meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

  • Onderwijs: Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van aanvragen op onderwijsgebied zijn aanvragen voor een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school.
  • Sport: Door mee te doen met sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Vaak kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of andere spullen, die nodig zijn om te sporten.
  • Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
  • Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren vaak tot de mogelijkheden. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht ook helpen bij de aanschaf van een (tweedehands) fiets. En als uw kind een computer/laptop nodig heeft om zijn/haar huiswerk voor school te maken, dan kunnen wij u wellicht ook helpen.

Contour de Twern

Het Ondersteuningsfonds is er voor Tilburgers die te maken krijgen met een forse terugval in hun inkomen, met name vanwege de stapeling van veranderingen in wet- en regelgeving. Denk aan kindgebonden budget, zorg- of huurtoeslag, eigen bijdrage in de zorg en het leerlingenvervoer. Het Ondersteuningsfonds biedt eenmalig financiële ondersteuning en leidt indien nodig door naar (andere) passende hulpverlening (bijvoorbeeld schuldhulpverlening).
Het fonds is er voor individuele burgers, kleine zelfstandigen en zzp’ers. Zij kunnen een beroep doen op het fonds om een plotselinge terugval in inkomen op te vangen en te voorkomen dat financiële tekorten onnodig hoog oplopen.
Aanvragen bij het Ondersteuningsfonds kunnen alleen worden ingediend door medewerkers van erkende maatschappelijke organisaties. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke toetsingscommissie waarin diverse Tilburgse organisaties vertegenwoordigd zijn. ContourdeTwern voert het secretariaat van het Ondersteuningsfonds.