Regels en criteria

Om te beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt, hanteren wij de landelijke regels en criteria die vastgesteld zijn door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Belangrijk in de bepaling of iemand in aanmerking komt, is het leefgeld per maand. Leefgeld is wat overblijft als uw uitgaven (vaste lasten) van uw inkomsten zijn afgetrokken. Hieronder kunt u zien wat gezien wordt als inkomsten en uitgaven.
U komt in aanmerking voor voedselhulp als het leefgeld lager is dan de geldende normbedragen (Zie tabel).
De normbedragen zijn bepaald door Voedselbanken Nederland en gelden voor alle voedselbanken.