Nee, dit is geen taak van de Voedselbank. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties zoals het IMW of buro schuldhulpverlening van uw gemeente.